NaruSasu for Anet

19. srpna 2011 v 13:15 | Cannai Uzumaki
Tak zde přidávám první povídku na přání, snad se bude líbit. Omlouvám se, že to nemá odstavce, s tímhle si moc nerozumím :)

NaruSasu for Anet

Byla teplá letní noc. Jediné chabé osvětlení poskytoval stříbrný měsíc a jeho podobně bledé družky hvězdy. Naruto seděl na balkoně a pozoroval je. Přemýšlel, co se v poslední době změnilo. Už ho tolik nebavily procházky s Hinatou ani s jeho přáteli, dokonce ani špásování se Sakurou už ho nebavilo tolik co dřív. Netušil co mu chybí ani čím to nahradit, aby se vše vrátilo do starých kolejí. A pak si vzpomněl, že i Sak je v poslední době nějak přecitlivělá a i když se to snažila maskovat, i jí jako by chyběla chuť do života. Pak ho to teprve napadlo. Je snad možné.... Je snad opravdu možné, že by mu chyběl Sasuke? Že chyběl Sakuře mu bylo jasné, ale že by chyběl i jemu? Jiná než tato odpověď ho ale nenapadala. Už to bylo pět let. Pět let! To je neskutečně dlouhá doba. Když viděl Sasukeho naposledy, byl se svým novým týmem a hledali Naruta. Když Sasukeho uviděl, myslel si, že ho brzy prozradí a on skončí jako zajatec ve Zvučné. Sasuke se skrz keř díval přímo na něj a nevěřícně si ho prohlížel. Pak se otočil ke svému týmu a k Narutově údivu řekl "Tady nic není." Naruto nikdy nečekal, že by ho Sasuke někdy hájil, nebo o něm odmítl povědět, byli koneckonců rivalové, žádní kamarádi nebo přátelé na život a na smrt. Naruto dál mlčky pozoroval lunu a přemýšlel. Ale proč? Proč to Sasuke udělal? Proč ho chránil? Myšlenky mu vířily v hlavě a nedařilo se mu je ovládnout. Navzdory snaze neusnout nakonec podlehl únavě a když se ráno probudil, byl už akorát čas snídaně. Dal se trochu dohromady a vyrazil posnídat do Ichiraku ramen. Cestou neustále přemýšlel o Sasukem i o tom, že ho jeho rival tenkrát neprozradil. Z hlubokého zamyšlení ho vytrhl až Sakuřin zvonivý hlásek. "Naruto, sedneme si dnes spolu? Co se děje? Vypadáš nějak ztrápeně," poznamenala, když uviděla jeho zamyšlený výraz. "Co- cože?" trhl sebou Naruto a udiveně se na ni podíval. "No dobře, fakt to chceš vědět?" "Jistě, vždyť jsi můj kamarád" řekla ustaraně. Naruto se nadechl a pak jí vylíčil vše, co se odehrálo po Sasukeho odchodu z Konohy, o svých smíšených pocitech i o tom, jak ho Sasuke neprozradil Karin a ostatním i když měl možnost. Když si všiml Sakuřina rozzuřeného výrazu(že je to jen naoko nepoznal), v duchu si vynadal do pitomců, ale Sakura se po chvíli smutně usmála. "Jsem ráda, že se ti nic nestalo Naruto" řekla potichu. "Když jsem se Sasukem posledně bojovala já, myslela jsem, že mě opravdu zabije. Neskutečně zesílil." Odmlčela se a pak se podívala do své skleničky s pitím. "Když už jsem ležela na zemi, krvácela a myslela že mě dorazí, najednou toho nechal. Jako kdyby mě nechtěl zabít. Ale nic neřekl." Znovu smutně prozkoumala svou skleničku s pitím. "Myslím že chybí nám oběma. Od té doby co tu není, jde všechno nějak z kopce," povzdechla si smutně. "Promiň, ale musím jít. Máme dnes nějaký komplikovanější úraz a nerada bych u toho chyběla." "Je to někdo koho bych znal?" "Ano. Je to Neji." Naruto nasucho polkl a pak přikývl. "Tak běž, nerad bych měl vinu na něčem, co by se Nejimu mohlo stát v tvé nepřítomnosti," kývl na Sakuru. Donutil se nad tím znovu přemýšlet. Před časem se Neji vrátil s těžkými zraněními, která mu údajně způsobil Sasuke. Lee to potvrdil, jeho zranění nebyly o moc menší. Vzpoměl si i na to, že na TenTen, která bojovala spolu s kluky, ani jednou nezaútočil, její útoky jen odrážel. Naruto stejně nechápal, jak mohl sám porazit jeden z nejschopnějších týmů ve vesnici. Když nad tím tak přemýšlel, objevila se TenTen v restauraci a objednala si sandwich a džus. Naruto se lehce zvednul, došel až k ní a potichu řekl "Ten, je mi moc líto co se stalo" "V pohodě" zněla odpověď a Naruto si všiml, že má slzy v očích. "Potřeboval bych se tě na něco zeptat" řekl tiše. "Dobře, hned za tebou přijdu" pronesla s chabým úsměvem. Po chvíli si k němu přisedla a kývla na něj, že může začít mluvit. "Chtěl jsem se zeptat tenkrát na ten boj se Sasukem a na to co ti říkala Ino" zeptal se pomalu. "Čekala jsem tenhle dotaz" přikývla TenTen "Vlastně se to shoduje i s Hinatiným týmem. Na holky neútočil, jen odrážel jejich útoky, kluky naopak těžce zranil" řekla po sléze. "No," řekl Naruto potichu "Na mě nezaútočil a dokonce mě ani neprozradil svému novému týmu. A se Sakurou sice bojoval, ale nezabil ji, ani ji nezranil nějak vážně." TenTen to vyslechla se zatajeným dechem a pak měkce přikývla. "Myslím že na vás neútočí, protože jako jeho bývalí partneři pro něj něco znamenáte" řekla nakonec. "Ale můžu se mýlit a může v tom být něco jiného. V každém případě doufám, že se ti to podaří nějak vyřešit a nebudeš s tím mít žádné problémy. Zatím se měj, já jdu za kluky na ošetřovnu." Dopila džus, uklidila nádobí a vyšla směrem k nemocnici. Narutovi probleskl hlavou okamžitý nápad a rozhodl se s ním svěřit Sakuře. Teď ale musel počkat, než se dívka objeví.
Sakura za ním přišla odpoledne do parku, jak se domluvili. Naruto jí popsal, co se dozvěděl od TenTen a nakonec řekl "Tak mě napadlo, že bychom ho měli zkusit najít a zjistit, co to mělo znamenat." Sakura se na něj podívala odhodlaným pohledem a přikývla. "Kdy?" zeptala se. "Klidně hned, jestli máš čas" usmál se. "Jasně" oplatila mu úsměv "V tom případě vyrážíme!"
Když spolu běželi po cestě v lese, měl Naruto pocit, jako by se na něj strašně těšil a že to dosahuje stejné míry, jako když se těšil na Sakuru, když do ní byl zamilovaný. Vyloženě ho to vyděsilo. Zároveň si ale uvědomil, že podobný pocit měl vždy, když Sasukeho delší dobu neviděl a... Ač si to dřív nechtěl přiznat... I když Sasukeho nechtěně políbil. Sevřel se mu žaludek. Byl si jistý, že kdyby mu Sakura četla myšlenky, asi by ho zabila, když tu najednou Sak zabrzdila a zprudka se otočila. Napodobil ji a ocitl se tak tváří v tvář Sasukemu. Ten stál a oba dva je přehlížel se zvláštním výrazem, jakoby něco mezi pobaveným úsměvem a úšklebkem. "Snad jste mě nehledali" prohlásil jízlivě. Sakura se zatvářila rozzuřeně, ale Naruto zapomněl na svět kolem sebe. Jen na Sasukeho vyjeveně zíral. Tohle nebyl ten Sasuke kterého znával. Tenhle Sasuke byl daleko mužnější, silnější a ač se to naruto snažil potlačit sebevíc, i přitažlivější. Suše polkl. "Dalo by se to říct i takhle" ucedila Saura naštvaně. "Přišli jsme si pro vysvětlení!" "Pro jaké vysvětlení?" zeptal se Sasuke ironicky a oba dva je přejížděl zaujatým pohledem. "Proč útočíš na všechny možné týmy a na nás ne?! Navíc jsi několika holkám málem zničil život!" "Jo tohle vysvětlení..." Sasuke se odmlčel a přejížděl po nich očima, častěji jimi ale zastavoval na Narutovi. Když jsme se viděli naposledy, pomyslel si, byl jsi už dost mužný a přitažlivý, ale teď je to ještě horší, pomyslel si hořce. "Pokud sis nevšimla, ani na jeden z těch týmů jsem neútočil, kdyby neútočili oni na mě. Proč jsem neútočil na vás vám říct nemůžu," odpověděl ostře. "Nemůžeš, jo?" ušklíbla se Sakura. "A jakýpak k tomu máš důvod?!" "Nemůžu Sak" odsekl ostře. "Ale nemůžu ti říct proč, bylo by to příliš bolestné zjištění." Naruto je vyjeveně pozoroval a nevěděl co říct, jakoby ho najednou opustily všechny myšlenky. "Ale já to chci vědět!" Sakura už teď skoro křičela. "Dobře. Neútočím na vás proto, že jsem se do jednoho z vás zamiloval a druhý pro mě moc znamená jako nejlepší kamarád," odmlčel se, "Nebo bych spíš měl říct kamarádka..." Oba na něj chvíli vyjeveně zírali, než začali chápat, co jim Sasuke právě řekl. Naruto začal v duchu jásat a měl už oči jen pro Sasukeho a on pro něj, ale pak uviděl, že Sakura sotva zadržuje slzy. "Ty parchante..." zavrčela se slzami v očích a rozběhla se pryč. Oba kluci se za ní jen překvapeně dívali. "Sasuke" ozval se po delší odmlce Naruto. "Hm?" "Tos myslel vážně?" přikývnutí bylo Narutovi víc než jasnou odpovědí. Narutovi vhrkly do očí slzy radosti nad tím, že jsou city oboustranné a zároveň smutkem nad tím, že právě ztratil nejlepší kamarádku. Sasuke ho objal a políbil a pak upřel pohled do země. "Já myslím že bychom měly jít za ní," řekl potichu. "Myslím že to pro ni musel být velký šok." Naruto přikývl. Oba dva se rozešli směrem ke konoze, když si najednou Naruto všiml velké řezné rány na Sasukeho levačce. "Co se ti stalo?" zeptal se potichu. "Nic, nechci se o tom bavit. Jenom menší zranění z boje." Ve skutečnosti jej rána nehorázně pálila. Věděl jedinou věc- v ráně byl jed. Když došli k Sakuřině domu, dívka je víceméně okamžitě vykopla. "To si snad děláte legraci!" odsekla, když stála mezi dveřmi. "Takový podraz!" "Sakuro, dovol mi prosím, abych ti" a pak Sasuke se silnými bolestmi v levé ruce klesl k zemi a od této chvíle si nic nepamatoval. "Sasuke!" vykřikli Sak a Naruto sborově a vrhli ze k tělu svého bývalého týmového partnera a stále ještě jejich přítele. "Říkal něco o zranění z boje" řekl Naruto a poukázal na levačku. "Naruto..." zašeptala Sakura, "Omlouvám se, že jsem se předtím chovala jak kráva, ale teď se o něj bojím. Mám jisté důvodné podezření, že je v té ráně jed." Naruto se roztřásl. Cítil, jak ho mrazí a rychle vzal Sasukeho na ramena. "Ty bys ho neunesla," popíchl kamarádku a mírně se mu zlepšila nálada, když viděl, že jí po tváři přelétl úsměv. Oba vběhli do nemocnice a Sakura se začala připravovat na operaci. Větší množství jedu se jí podařilo odstranit, ale ať se snažila sebevíc, nedařilo se jí najít správné složení celého jedu. Chyběly jí dvě, možná tři složky a Sakura dobře věděla, že jediná špatná složka by mohla být osudnou. Minuty ubíhaly a Sak byla pořád tam, co před chvílí. Kousla se do rtu a zadržovala slzy. "Naruto" řekla pak potichu "Zajdi pro Lady Tsunade, na tohle sama nestačím." Naruto ani nečekal na konec povelu, ale rychle se za Hokage rozběhl a vylíčil jí situaci. Tsunade se okamžitě zvedla a oba se rozběhli po schodech dolů. Tsunade si jen prohlídla Sasukeho zranění a mírně přikývla. "Budu teď na chvíli potřebovat, abyste odešli" řekla pak. "Tohle bude vyžadovat dlouhou práci, která nesmí být ničím rušena." Oba přikývli a před sálem si sedli na lavičku. Sakura se okamžitě rozbrečela. Naruto ji objal a nechal ji se vybrečet. "Omlouvám se" řekla Sak potichu, Naruto ale odmítavě zavrtěl hlavou. "Neomlouvej se, nic jsi neudělala" dodal pak, ale cítil se přinejmenším stejně příšerně jako ona. Po chvíli vyšla Lady Tsunade se širokým úsměvem ze sálu. "Budete ho muset nechat ještě nějakou dobu odpočinout, ale bude v pořádku." Naruto i Sakura se museli obejmout znovu, tentokrát ale samou radostí.
Když pak odpoledne přišli na návštěvu, byl už Sasuke zase v pořádku akorát spal. Posadili se k jeho lůžku každý z jedné strany, Sakura po levé, Naruto po pravé Sasukeho ruce. "Vy jste přišli" vydechl k jejich radosti Sasuke s mírným úsměvem. "Sakuro, vím že si o nás musíš myslet všechno možné, ale my o tebe nikdy nechtěli přijít jako o kamarádku." Podíval se na Naruta a ten přikývl. "Já o vás taky ne kluci," podívala se na ně smutným pohledem. "Už nikdy vás nechci ztratit ani jednoho!" vykřikl Naruto a všichni tři si padli kolem krku.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Anet Anet | Web | 19. srpna 2011 v 13:29 | Reagovat

Je to fakt úžasné, nádherně napsané, nevím, co k tomu říct! :-) Fakt děkuju, ikdyž to mělo NaruSAKU, ale i tak je to nádherné! :-)

P.S.: Spřátelím ráda, jdu si tě přidat! :-)

2 Anet Anet | Web | 19. srpna 2011 v 15:24 | Reagovat

Ne, nemusíš to přepisovat, fakt se mi to líbí, i když to není ten pár. :-) Já mám i NaruSasu ráda! :-D A na diplom to NaruSAKU! :-D

3 Yuiko<3 Yuiko<3 | Web | 20. srpna 2011 v 17:23 | Reagovat

s odstavci si nerozumím ani já :D ale je pěkná :D

4 Brandie Bunny Brandie Bunny | Web | 20. srpna 2011 v 20:18 | Reagovat

Zlato, je to nádherný :) A jestli ti mohu poradit, přímou řeč piš vždycky na nový řádek :))

5 Chidori Chidori | Web | 20. srpna 2011 v 23:09 | Reagovat

Jaké kecy konkrétně?? Je jich moooc  :D:D

6 Sikuri Sikuri | Web | 22. srpna 2011 v 21:09 | Reagovat

Krásná povídka (škoda těch odstavců, mno :D), má takový seriálový závěr. To jsem zvědavá, co vymyslíš na to moje ;)

7 Rin Amaya Kazuko Rin Amaya Kazuko | Web | 23. srpna 2011 v 9:45 | Reagovat

moc hezký :)

8 uchihalee uchihalee | Web | 20. září 2011 v 16:08 | Reagovat

Krásný

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama